Huurvoorwaarden

 • Alle vernoemde prijzen zijn excl. BTW

 • Betaling kan geschieden à contant bij aflevering of bij ophalen van de producten.

 • Betaling kan ook geschieden binnen 14 dagen na aflevering, via kas, bank of giro.

 • Beschadiging of manco van de door ons verhuurde of in bruikleen geleverde artikelen worden tegen vervangingswaarden of reparatiekosten berekend.

 • Door ons verhuurde of in bruikleen geleverde artikelen worden schoon geleverd en ook schoon terug verwacht; zoniet worden er schoonmaakkosten berekend.

 • Bezorgen en ophalen is niet bij de prijs inbegrepen.

 • De goederen worden binnen op begane grond afgeleverd én daar ook weer opgehaald.
  Mocht het wenselijk zijn de spullen te uit te zetten of in te richten is dit mogelijk, hiervoor wordt de tijd in rekening gebracht.

 • De verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schades of persoonlijk letsel, door welk toeval of ongeval, verband houdend met gehuurde goederen aan huurder of door hem toegelaten personen of als gevolg van gebruik van de gehuurde goederen.

 • Alle door ons verhuurde of in bruikleen geleverde artikelen blijven eigendom van de Mander            

 • Om teleurstelling te voorkomen verzoeken wij u vriendelijk tijdig te reserveren.
WhatsApp
Facebook

Deze website wil gebruik maken van cookies.